Spominčica je prostovoljna, neprofitna in nevladna organizacija, namenjena ozaveščanju vseh oblik demence. Aktivnosti društva so namenjena izboljšanju kakovosti življenja ljudi z demenco in njihovih družinskih članov. V Društvu Spominčica Maribor organiziramo srečanja za osebe z demenco, izobraževalne programe za svojce oseb z demenco, predavanja za javnost in sodelujemo z mediji.

Vprašanje, kako preživeti z demenco – vsak dan, si postavljajo številni svojci, ki skrbijo za bolnike z demenco v domačem okolju in se prebijajo skozi dneve, včasih polne skrbi in konfliktov. Poznavanje posebnosti komuniciranja z bolniki je bistveno za vzdušje v družini, kjer skrbijo za takega bolnika.

V Spominčici delujejo prostovoljci, ki imajo strokovna znanja in jih radi delijo s tistimi, ki pomoč potrebujejo ter jim tako pomagajo pri lajšanju posledic demence. Na voljo so za pogovor in svetovanje, prav tako pa pripravljajo različne programe. Osebam z demenco in svojcem so na voljo za osebni pogovor in svetovanje (v živo ali preko svetovalnega telefona).  

dr.Kugoj: Kaj sploh je demenca?