Spominčica je prostovoljna, humanitarna, neprofitna in nevladna organizacija, namenjena ozaveščanju vseh oblik demence. Aktivnosti združenja so namenjena izboljšanju kakovosti življenja ljudi z demenco in njihovih družinskih članov. Organiziramo izobraževalne programe za svojce oseb z demenco, predavanja za javnost in sodelujemo z mediji.

Vprašanje, kako preživeti z demenco – vsak dan, si postavljajo številni svojci, ki skrbijo za bolnike z demenco v domačem okolju in se prebijajo skozi dneve, včasih polne skrbi in konfliktov. Poznavanje posebnosti komuniciranja z bolniki je bistveno za vzdušje v družini, kjer skrbijo za takega bolnika. V Spominčici delajo prostovoljci, ki imajo za sabo svojo grenko izkušnjo s to boleznijo in želijo svetovati ter pomagati bolnikom in njihovim svojcem pri lajšanju posledic demence.

dr.Kugoj: Kaj sploh je demenca?